Gabriëlle Zwueste
Blossombody Logo

‘Verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden’

‘injury caused by contact can only be healed by contact’

holistic

HOLISTIC

Hey sweet You.. Welcome!

Hey lieve Jij.. Welkom!

- Gabriëlle Thérèse Zwueste -

As Holistic Energetic Coach & Bodyworker I lovingly guide for over 23 years, people of all ages and body conditions on their life journey

In a safe environment you can surrender to your inner wisdom

Feel what it’s like to come home to your body and deepen the relationship with your true self. So magical and transformative.! Rediscover your inner fullness, feel your sparkle and make confident heartfelt choices

You already are infinite love and complete!
Are you ready for Life 2.0? It’s time too to remember who you really are, to fully embrace yourself with love and discover your wholeness

Als Holistic Energetic Coach & Bodyworker begeleid ik ruim drieëntwintig jaar mensen van alle leeftijden en lichaamscondities liefdevol op hun levensreis

Voel je uitgenodigd om in een veilige omgeving je weer te verbinden met je innerlijke wijsheid

Voel hoe het is om thuis te komen in je lichaam en verdiep de relatie met je ware zelf. Zo magisch en transformerend.! Herontdek het volle leven, voel je inner sparkle en maak met vertrouwen keuzes vanuit je hart

Jij bent al pure liefde en helemaal compleet!
Ben jij klaar voor Life 2.0? Het is tijd dat ook jij je weer herinnert wie je werkelijk bent, jezelf volledig omarmt met liefde en voelt dat je al compleet bent

beauty

FLOW

Ervaar jij ook weleens dat..

 • Je te veel in je hoofd en te weinig in je hart zit
 • Je moeite hebt met grenzen aangeven en behouden
 • Je futloos en vermoeid opstaat Je moeite hebt met jezelf op nummer 1 te plaatsen
 • Je gevoelig bent voor andermans energieën
 • Je jezelf vaak vergelijkt met anderen en daar onzeker van wordt
 • Je last hebt van een innerlijke criticus
 • Je eigen gedachten en emoties soms de overhand nemen
 • Je nieuwsgierig bent naar je meest energieke zelf

En wil je liever..

 • Meer verbonden zijn met je kern, je hart en alles om je heen
 • Meer energie en (zelf)vertrouwen
 • In een positieve flow komen zodat je kunt gaan creëren
 • Van binnenuit stralen
 • Gelijke energie aantrekken
 • Weer volledig geloven in je eigen kracht en kunnen
 • Je innerlijke vuur voelen 
 • Jezelf zonder schuldgevoel op de eerste plek zetten
 • Bewuste keuzes maken vanuit je hart
 

Have you ever experienced that…

 • You are too much in your head and not enough in your heart
 • You have difficulty setting and maintaining boundaries
 • You get up feeling lethargic and tired. You have difficulty putting yourself first
 • You are sensitive to other people’s energies
 • You often compare yourself to others and this makes you insecure
 • You suffer from an inner critic
 • Your own thoughts and emotions sometimes take over
 • You are curious about your most energetic self

And would you rather…

 • Be more connected to your core, your heart and everything around you
 • Have more energy and (self)confidence
 • Get into a positive flow so that you can start creating
  Sparkles from within
 • Attract like energy
 • Completely believe in your strength and abilities again
 • Embrace your inner fire
 • Putting yourself first without feeling guilty
 • Making conscious  heartfelt choices  
QUALITY

SHINE

Voel je welkom om te verzachten, te ontspannen en te helen. Wat het ook is dat je hindert om je Licht te stralen. Ik bied je zachte en liefdevolle ondersteuning daarbij. Zowel in groepsverband als 1 op 1 sessies.

BlossomBodyWork (1:1):

 • Holistic Energetic Coaching & Bodywork
 • (Chair-)Massage therapy

Trainingen / Retreats en Workshops:

 • Kundalini Healing / De-Armouring Training
 • Tantric Bliss Retreats

Feel yourself welcome to soften, relax and heal. To heal whatever it is that prevents you from radiating your Light. I love to offer you support. Both in group and 1 on 1 sessions

BlossomBodyWork (1:1):

 • Holistic Energetic Coaching & Healing
 • Massage en Bodywork

Training / Retreat and Workshop:

 • Kundalini Activation / De-Armouring Training
 • Tantric Temple Retreats
 • Tantric Dance Delight 

Know yourself welcome to heal. Whatever is hindering you to blossom into your full potential

“.Blossom Into Bliss..!

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Plan een gratis call van 30 minuten en we bekijken samen de mogelijkheden.

Would you like to know what I can do for you? Schedule a free 30 minutes call and we will explore the possibilities together.

Services

Breng jezelf tot bloei met je (Energetisch-)lichaam als uitgangspunt. Als bron van wijsheid en dieper weten. 

Blossom yourself. Discover your (Energetic) body as a source of wisdom and inner knowing.

Blogs

holistic

Trauma en Vergeven

Trauma and Forgiveness

Pfff.. Ben er ’t grootste deel van m’n leven al zoet mee.
In spirituele kringen DE boodschap zo ongeveer. Om toch maar zo snel en zoveel mogelijk vergeven. Ga ervoor Chanten, bidden, mediteren. Stuur roze licht en liefde naar …

Pfff.. I’ve had it for most of my life.
In spiritual circles THE message pretty much. To forgive as quickly and as much as possible. Go for it Chant, pray, meditate. Send pink light and love to …

beauty

In hoeverre bewoon jij je lijf?

What about Embodying..

“De enige manier waarop we iemand of iets in de zn uiterlijke wereld kunnen ervaren, is door je lichaam te voelen. De totale kosmos wordt ervaren als een lichamelijke gewaarwording”
 
– Uit Living this Moment. Sutras for Enlightenment
 
Voor mij is t belangrijkste in t vrijmaken van m’n levensenergie ’t steeds …

“The only way we can experience someone or something in the outer world is by feeling your body. The entire cosmos is experienced as a bodily sensation”

– From Living this Moment. Sutras for Enlightenment

For me, the most important thing in releasing my life energy is …

QUALITY

Wat is Tantra.?

What is Tantra?

Omdat er tegenwoordig veel publiciteit rondom het begrip Tantra is die niet altijd positief is hieronder mijn visie.
Tantra is …

Because nowadays there is a lot of publicity around the concept of Tantra that is not always positive I gladly offer you my view.
Tantra is …

Blossombody Logo

Wat zeggen anderen over Blossom Body?

What do others say about Blossom Body?

0
Satisfied cliënts
5/5

Gabriëlle Thérèse Zwueste

 Founder & Owner Blossom Body 

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]