Gabriëlle Zwueste
Blossombody Logo

“.Blossom Into Bliss..!”

holistic

HOLISTIC

Zoek je naar meer harmonie, ontspanning.. Naar diepere verbinding met je Zelf? Balans in de relatie met je Inner Feminine/Masculine? Blossom Body bied je ondersteuning. Zowel in groepsverband als 1 op 1 sessies.

BlossomBodyWork (1:1):

 • Coaching
 • Massage therapy
 • Bodywork
 • Energetic Healing sessions

Trainingen / Retreats en Workshops:

 • Kundalini Activation / De-Armouring Training
 • Tantric Temple Retreats
 • Tantric Dance Delight 

Are you looking for more harmony, relaxation.. For a deeper connection with your Self? Balancing the relationship with your Inner Feminine/Masculine? Blossom Body offers you support. Both in group and 1 on 1 sessions.

BlossomBodyWork (1:1):

 • Coaching
 • Massage therapy
 • Bodywork
 • Energetic Healing sessions

Training / Retreat and Workshop:

 • Kundalini Activation / De-Armouring Training
 • Tantric Temple Retreats
 • Tantric Dance Delight 
beauty

13 YEAR JUBILEUM

13… Ja 13 jaar geleden alweer. Op 1-10-’10 om precies te zijn ging ik ’t doen. Ging ik mijn Zielsmissie leven. Mijn bedrijf in Amsterdam werd geboren. Aanvankelijk alleen in Yoga en (Stoel-)Massage. Maar wat een groei maakte ik door! Inmiddels uitgebreid met Bodywork/Lichaamsgerichte Therapie/ Energy Healing/Coaching/Trainingen/workshops/retraites..
En omdat 13 een bijzonder getal is voor mij dat overal steeds weer opduikt, vier ik dit jaar 13 jarig jubileum in Breda. Weet jezelf welkom.!

– Gabriëlle, Owner & Founder BlossomBody

13… Yes 13 years ago already. On 1-10-’10 to be exact I was doïng it. I started my Soulmission. My company in Amsterdam was born. Initially only in Yoga and (Chair) Massage. But what growth I experienced! Now expanded with Bodywork / Body-oriented Therapy / Energy Healing / Coaching / Training / workshops / retreats..
And because 13 is a special number for me that keeps popping up everywhere, I’m celebrating my 13th anniversary this year in Breda. Know yourself welcome!

– Gabrielle, Owner & Founder BlossomBody

QUALITY

QUALITY

 
Kwaliteit staat garant voor je ervaring. Founder Gabriëlle Zwueste heeft 23 jaar ervaring in het begeleiden van mensen van alle leeftijden en lichaamscondities. Ze bied zowel groepslessen, workshops, trainingen als 1 : 1 Coaching sessies, massage therapie, opstellingen, healing, en lichaamsgerichte therapie.

Weet je welkom om te helen. Wat het ook is dat je hindert je Licht te stralen.

Quality guarantees your experience. Founder Gabrielle Zwueste has almost 20 years of experience in guiding people of all ages and body conditions. She offers group lessons, workshops, training as well as 1 : 1 Coaching sessions, massage therapy, constellations, healing, and body-oriented therapy.

Know yourself welcome to heal. Whatever it is that hinders you to blossom.

Werk met je (Energetisch-)lichaam als uitgangspunt. Als bron van wijsheid en dieper weten. 

Work with your (Energetic-) body as source of wisdom and deeper knowing

Services

Blogs

holistic

Trauma en Vergeven

Trauma and Forgiveness

Pfff.. Ben er ’t grootste deel van m’n leven al zoet mee.
In spirituele kringen DE boodschap zo ongeveer. Om toch maar zo snel en zoveel mogelijk vergeven. Ga ervoor Chanten, bidden, mediteren. Stuur roze licht en liefde naar de dader.
 
En gelijk hebben ze. Want als je de ander niet vergeeft, vergeef je jezelf niet. Met alle gevolgen van dien.
Niet vergeven vreet aan je energielevel en je gezondheid. Dat heb ik wel gemerkt.
Had weinig energie, was depressief, voelde me verdoofd.. Maar ook rug-, darm- en maagklachten, zelfs kanker kwam langs.
 
Gewoon vergeven dus. Loslaten. Zo irritant simpel is ’t. Of je nou wil of niet. Of niet??
 
 

Pfff.. I’ve had it for most of my life.
In spiritual circles THE message pretty much. To forgive as quickly and as much as possible. Go for it Chant, pray, meditate. Send pink light and love to the perpetrator.

And right they are. Because if you don’t forgive the other, you don’t forgive yourself. With all its consequences.
Not forgiving eats away at your energy level and your health. I noticed that.
Had little energy, was depressed, felt numb.. But also back, intestinal and stomach complaints, even cancer came along.

So just forgive. Letting go. It’s that annoyingly simple. Whether you like it or not. Or not??

beauty

In hoeverre bewoon jij je lijf?

What about Embodying..

“De enige manier waarop we iemand of iets in de zn uiterlijke wereld kunnen ervaren, is door je lichaam te voelen. De totale kosmos wordt ervaren als een lichamelijke gewaarwording”
 
– Uit Living this Moment. Sutras for Enlightenment
 
Voor mij is t belangrijkste in t vrijmaken van m’n levensenergie ’t steeds dieper zakken, landen in m’n lijf. Embodyment en alles wat daarbij komt kijken. Alles wat op die reis los komt Aankijken. Omarmen. Voelen..
🤍

“The only way we can experience someone or something in the outer world is by feeling your body. The entire cosmos is experienced as a bodily sensation”

– From Living this Moment. Sutras for Enlightenment

For me, the most important thing in releasing my life energy is sinking deeper and deeper, landing in my body. Embodyment and everything that comes with it. Look at everything that comes loose on that journey. Embrace. To feel..

QUALITY

Wat is Tantra.?

What is Tantra?

Omdat er tegenwoordig veel publiciteit rondom het begrip Tantra is die niet altijd positief is hieronder mijn visie.
Tantra is een duizenden jaren oude weg naar verlichting en betekent in het Sanskriet (oud Indiaas) Weefgetouw.
“Weefgetouw” staat voor het grote geheel waarin t leven plaats vind (micro- en macrocosmisch). Oftewel alle aspecten van jezelf, jouw leven. Alles wat je in jezelf tegenkomt en alles wat je omgeving je spiegelt.
Het ontmoeten en omarmen van al die aspecten, die tegendelen is diep helend. In openheid en acceptatie van wat is.
Door Tantra …
 

Because nowadays there is a lot of publicity around the concept of Tantra that is not always positive under my view.
Tantra is a thousands of years old way to enlightenment and means Loom in Sanskrit (ancient Indian).
“Loom” represents the big picture in which life takes place (micro- and macrocosmic). Often all aspects of yourself, your life. Everything you encounter in yourself and everything that your environment mirrors you.
Meeting and embracing all those aspects, those opposites is deeply healing. In openness and acceptance of what is.
Door Tantra…

Blossombody Logo

ABOUT BLOSSOM BODY

0
Satisfied cliënts
5/5

GABRIËLLE THERESE ZWUESTE

 Founder & Owner Blossom Body 

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]